IMG_6094.jpg

Etablering av nytt selskap og
Ansettelse av ny medarbeider

Aleksander Egeli ble ansatt i Smaabyen FLekkefjord august 2017 . Han blir leid ut til Flekkefjordbanen i en deltidsstilling for å drifte Flekkefjordbanen og bistå i den videre utvikling av attraksjonen.

Aleksander har en bred bakgrunn fra deatljhandelen og jobber også med database, websider og arrangementer i Smaabyen.

Aleksander fremhever spesielt vertskapsrollen samt det å bista i utviklingen av Flekkefjordbanen som et helhetlig opplevelsesprodukt som sine fremste fokusomåder i dett arbeidet.

post@flekkefjordbanen.com


Den grafiske prodilen er utviklet av Rune Mortensen og websiden er utviklet av Webcode, som også er engasjert til å bista i den digitale markedsføringen av Flekkefjordbanen.

Grafisk profil og webside på norsk og engelsk

En av de store nyvinningen i 2017 var flunkenede ny profil og ny nettside med bookingløsning for Flekkefjordbanen. Det gjør at vi når ut til et langt større publikum og også blir mer synlige på nett.


Resepsjonen på Flekkefjordbanen

Resepsjonen på Flekkefjordbanen

GODSHUSET SOM MOTTAKSSENTER

Sommeren 2017 stod mottakssenteret på det gamle godshuset på Flekkefjord stasjon klart til bruk.Dette er et samarbeidsprosjekt med Flekkefjordbanens Venner. Vi ønsker å ha et formidlingssenter for Flekkefjordbanens historie klart til sommeren 2018.