Brufjell og Brufjellshålene har opplevd en eksplosiv besøkstilstrømning de seneste årene. De spektakulære jettegrytene helt nedi sjøkanten fascinerer, og spredning av bilder i sosiale medier gjør at tilstrømningen bare vil fortsette. Parkeringsplassen er på plass og utbedringer av stien er under opparbeidelse. I samarbeid med Verneområdeforvalteren, Flekkefjord kommune og lokale krefter skal vi før sommeren få på plass toalett, bedre skilting og bedre sikring ned til selve Brufjellhålene. Området har et stort potensiale for utvikling og Smaabyen ønsker å være en av drivkreftene for denne utviklingen!

Høsten 2017 hadde vi befaring med Flekkefjord Brannvesen og fagfolk for å finne den beste løsningen for å sikre selve nedstigningen til Brufjellhålene enda bedre enn i dag. Arbeidet blir påbegynt våren 2018. Se bilder og les mer!


Høst - 17.Oppgradering av sti til Brufjellet.JPG

Utbedring av sti

Turen til Brufjellshålene har opplevd en eksplosiv økning de seineste årene. Derfor er det nødvendig med utbedringer på stien. Høsten 2017 kom det ny trapp på plass og andre utbedringer ble også utført.

LES HELE SAKEN