"En god plass å bo er en god plass å besøke"


Smaabyen Flekkefjord er lokomotivet for stedsutvikling, reiselivsutvikling og bolyst i kommunen. Samarbeid og stolthet er viktigste kriterier for å lykkes med våre prosjekter. Vårt hovedmål er å bidra til at Flekkefjord stadig blir en bedre by å bo i og å besøke. Dette skal vi oppnå ved å stadig iverksette og utvikle nye prosjekter samt skape synergier og samarbeid som bidrar til utviklinge innen følgende områder;

Turisme

Vi har fått mandat fra Flekkefjord kommune om å ta det overordnet ansvar for reiselivsutviklingen i kommunen. I de neste tre-frem årene vil vi derfor fokusere på å videreutvikle våre fire turistfyrtårn Brufjell/Jettegrytene, Flekkefjordbanen, Hidra og Hollenderbyen med fokus på høy opplevelsesfaktor for turisten og næringgrunnlag for bedriftene knyttet til fyrtårnene. Vinter/vår 2018 går vi inn i andre fase av dette prosjektet hvor alle bedrifter og aktører vil medvirke.

Arrangementer & aktiviteter

Arrangementene i sentrum er et viktig bidrag til at byen vår "lever" året rundt. Smaabyen har gjennomsnittlig ansvar for gjennomføring av ett arrangement i måneden. Det er vi fornøyd med!

markedsføring & informasjonsarbeid

Tydelig identitet, bredt informasjonsarbeid og målgruppeorientert markedsføring. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av våre hjemmesider, turistbrosjyrer, facebooksider.

Næring

Trenger du hjelp til å finne lokaler, arealer, aktuelle partnere eller en god sparringspartner til utvikling av en forretningsidé? Vi har også god oversikt på hvem andre som kan hjelpe deg med økonomi og/eller spisskompetanse i en oppstartsfase. Vi kjenner bedriftene i byen og har et nettverk som kan være verdifullt for deg. Vi kan være behjelpelige med å finne lokaler og arealer, forretningsutvikling, formulering av forretningsplan og kobling mot mentor.

 

Kontakt: frode@smaabyen.no