Reiseliv er en av de hurtigst voksende næringene i verden, og Norge, som er trygt, reint og har fantastisk natur, øker stadig i popularitet. Norge, og Flekkefjord, har i tillegg et stort uutnyttet potensial. Typisk for arbeidsplasser innen denne bransjen er at de ikke kan outsources og nettopp derfor bør Flekkefjord satse på reiseliv.

De siste årene har Smaabyen Flekkefjord SA blant annet hatt stort fokus på å utvikle og markedsføre Flekkefjord som bosted og reisemål. Der har vi hatt et spesielt fokus på de fire fyrtårnene våre: Flekkefjordbanen, Hollenderbyen, Brufjell og Brufjellhålene samt øyperla Hidra. Det ble kjørt en prosess i 2012 som inkluderte alle som jobber i reiselivsbransjen, inkludert serveringssteder og handelsbedrifter. De fire fyrtårnene ble utpekt som et resultat av denne prosessen. Heldigvis har det i etterkant vært stor oppslutning om fyrtårnene og Flekkefjords innbyggere, og mange besøkende, kjenner til «våre fire stoltheter». Vi erkjenner selvfølgelig at det er mange flere attraksjoner i Flekkefjord kommune, men ser også viktigheten av å løfte fram noen for å potensielt nå de store massene.

I samarbeid med reiselivsaktørene i Flekkefjord, Innovasjon Norge, Vest-Agder Fylkeskommune og Flekkefjord kommune har vi i 2017 satt i gang en stor og viktig prosess i kommunen: «Reisemålsutvikling Flekkefjord». Prosessen har som mål å øke attraksjonskraften for Flekkefjord som reisemål, samt å øke verdiskapingen lokalt. Med utgangspunkt i de fire fyrtårnene ble fase en gjennomført forrige vinter. I denne fasen ønsket vi å finne ut hva Flekkefjord er som reisemål i dag. Det innebar analyser, intervjuer og flere samlinger med engasjerte mennesker som ønsker at Flekkefjord skal bli enda mer attraktiv og tilgjengelig for besøkende. I tillegg forlenget vi fase en med å bruke studenter og nettundersøkelser til å finne ut enda mer om hva våre besøkende er fornøyde med, og hva de ikke er så fornøyde med. Vi var rundt på fyrtårnene, og i sentrum, og innhentet informasjon. Nå sitter vi på masse nyttig kunnskap som blir viktig i fase to med planlagt oppstart på nyåret.   

Litt mer om fyrtårnene:

Flekkefjordbanen har opplevd en stor økning av besøkende de seneste årene. De kommer fra alle verdens hjørner og i 2017 var det mennesker fra mellom 25 og 30 nasjoner som syklet dresin fra Flekkefjord til Sira. Etter mange år med iherdig dugnadsinnsats fra medlemmer i Flekkefjordbanens Venner ble det i 2016 stiftet et nytt selskap: Flekkefjordbanen AS. Det har blitt ansatt fast mannskap, ny nettside med online bookingløsning er etablert, profileringmateriell og guideapp er under utvikling og nye rutiner er på plass.

Hollenderbyen har blitt kjent for sin flotte gatekunst og historier fra en svunnen tid. 2017 var tredje året vi inviterte gatekunstnere fra fjern og nær for å dekorere gamlebyen i Flekkefjord. Interessen har vært stor, og spesielt gledelig er det å merke engasjementet fra barn og ungdom som får ta del i gatekunstens univers gjennom prosjektoppgaver og befaringer rundt i bydelen. Vi har også arrangert bakgårdfest i en av de fineste bakgårdene i Hollenderbyen de siste tre årene, og på årets bakgårdfest møtte ca 300 mennesker, i alle aldre, opp for å nyte lokal mat, og variert lokal livemusikk.

De to sentrumsnære fyrtårnene er en del av en større helhet: et kompakt velholdt sentrum med omlag 100 butikker, serveringssteder og hoteller spredt rundt i byen. Spira, kommunens storstue, med kulturopplevelser for liten og stor. En flott bobilplass helt i sjøkanten. Ny gangbro skal bygges neste år. Planlagte promenader langs sjøen og elva som kommer til å løfte sentrumsopplevelsen flere hakk. I tillegg masse årlige arrangementer hvor Smaabyen er en av flere dyktige arrangører. Smaabyen samarbeider tett med Flekkefjord Handelsforening, Flekkefjord Gårdeierforening og Flekkefjord kommune om å utvikle sentrum videre. Med andre ord: Flekkefjord sentrum er en attraksjon i seg selv!

Hidra er et yndet besøksmål i dag. De to uthavnene, Kirkehamn og Rasvåg, har mange kvaliteter: velholdte bygninger med nærhet til sjø og en autentisk, maritim atmosfære. I tillegg er det små koselige butikker og to av distriktets beste spisesteder. Hågåsen, som troner over Kirkehamn, hadde ca hundre soldater stasjonert her under den andre verdenskrig. Denne historien blir nå fortalt gjennom ti skilt spredt rundt på Hågåsen. Sammen med Hågåsens Venner ble Horisont Hågåsen arrangert i sommer. Guidede turer, barneaktiviteter, lokal mat og konserter, med Vamp øverst på plakaten, sørget for en uforglemmelig opplevelse for 1500 besøkende. Overskuddet skal brukes til å videreutvikle Hågåsen som besøksmål. I tillegg jobbes det med andre skiltprosjekter, ny parkeringsplass og utviklingsområder for overnatting og opplevelser.

Brufjell og Brufjellshålene har opplevd en eksplosiv besøkstilstrømning de seneste årene. De spektakulære jettegrytene helt nedi sjøkanten fascinerer, og spredning av bilder i sosiale medier gjør at tilstrømningen bare vil fortsette. Parkeringsplassen er på plass og utbedringer av stien er under opparbeidelse. Før sommeren er planen å få på plass toalett, bedre skilting og bedre sikring ned til selve Brufjellhålene. Området har et stort potensiale for utvikling. Smaabyen Flekkefjord SA ønsker å være en av drivkreftene for denne utviklingen!

Fase to i «Reisemålsutvikling Flekkefjord» blir å utforme en «masterplan» for Flekkefjord som reisemål. Vi ønsker å utarbeide differensierte utviklingsløp for hvert av fyrtårnene og også lage en plan for hvordan vi strategisk kan jobbe best i årene som kommer. Mange spennende ting skjer i vår region og vi må posisjonere oss i forhold til dette. Jøssingfjordsenteret er i støpeskjeen, «Trollpikken» i Egersund har blitt en ny attraksjon, Knertenland i Lyngdal skal utvikles og en spennende undervannsrestaurant i Lindesnes skal bygges. En masterplan vil også tydeliggjør hvem som skal gjøre hva og hvem som skal betale for hva. Uansett vil Smaabyen Flekkefjord SA fortsatt være en pådriver for å utvikle hele kommunen som bosted og reisemål. Vi ønsker å være med å sikre de 300 – 400 arbeidsplassene innen handel, servering og opplevelser som er i Flekkefjord i dag, samt skape nye!

Comment