Veien videre for Flekkefjord

Onsdag 6. juni var det samling i Spira med temaet «Fremtidens reiseliv – Muligheter for Flekkefjord». Daglig leder for Smaabyen Flekkefjord, Frode Johannessen, ga deltakerne en oversikt over prosjektet «Reisemålsutvikling Flekkefjord» og status per juni 2018. Rådmann for Flekkefjord kommune, Bernhard Nilsen, delte sine synspunkter om kommunens rolle og fokus mht. reisemålsutvikling. Begge fokuserte på betydningen av et tett samarbeid mellom Smaabyen, alle reiselivsaktørene og kommunen.

Last ned presentasjonen her

Reisemålsutvikling Flekkefjord

I samarbeid med reiselivsaktørene i Flekkefjord, Innovasjon Norge, Vest-Agder Fylkeskommune og Flekkefjord kommune satte Smaabyen Flekkefjord i slutten av 2016 i gang en omfattende og viktig prosess i kommunen: «Reisemålsutvikling Flekkefjord». Prosessen har som mål å øke attraksjonskraften for Flekkefjord som reisemål, samt å øke verdiskapingen lokalt.

Fase 2 i gang – strategi

Fase 1 prosjektet ble igangsatt vinteren 2016/2017. Det ble da gjennomført en forstudie av Flekkefjord som reisemål – hvilke utfordringer og muligheter vi har. Etter denne kartleggingen, gikk vi i gang med fase 2; å utvikle en strategi for Flekkefjord som reisemål.

Fokus på fire fyrtårn

Samlingen i Spira hadde to formål. Vi ønsket å gi en statusoppdatering fra reiselivsprosjektet til alle våre samarbeidspartnere, med fokus på de fire fyrtårnene som kjennetegner Flekkefjord – den historiske Hollenderbyen, vakre Hidra, majestetiske Brufjell og Flekkefjordbanen med dresinkjøring. I tillegg, ønsket vi å involvere våre samarbeidspartnere i veien videre. Dermed ble det idemyldring om hvordan Flekkefjord kan utvikle et helårs reselivstilbud, hvor alle deltakerne bidro entusiastisk.

Bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv

Med oss, til å drive denne prosessen samt selve prosjektet «Reisemålsutvikling Flekkefjord», har vi Mimir as, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innen reiseliv. Mimirs målsetting er å være endringsagenter for et bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv. Marie Bergsli og Ingrid Solberg Sætre, henholdsvis daglig leder og rådgiver hos Mimir, bidro begge under samlingen i Spira, med å fortelle om fremtidens reiseliv og morgendagens turister.

Samle trådene

Med Flekkefjords fire fyrtårn som bakteppe, førte idemyldringen til at flere gode ideer kom frem under samlingen. Vi tar disse med oss videre i prosessen. Noen av ideene har garantert potensiale til å gi reisende til Flekkefjord og fastboende gode opplevelser hele året. Og opplevelser var et av stikkordene fra Bergsli og Sætre – Fremtidens reiseliv dreier seg nemlig ikke om tjenester, men opplevelser. Individet er i fokus. Vi forventer oss gode opplevelser som er tilpasset den enkelte. Nå blir det spennende å se om inspirasjonen fra Mimir og idemyldringen blant deltakerne kan føre til nye reiselivsopplevelser i Flekkefjord. Følg med!  

Comment