Hva kan vi lære av irene?

Forestill deg et forblåst vestkyst landskap, små hvite hus som klamrer seg til jorda, måkeskrik, bratte klipper, grønne, bølgende enger, salt i håret og ramsalte, barske bølger. Du er i Irland. Her har seks regioner slått seg sammen om et felles konsept – The Wild Atlantic Way. Men det kunne like gjerne vært kystområdene her på Sørvest- og Vestlandet. Vi har mye til felles. 23. – 26. april i år reiste styringsgruppen for Reisemålsutvikling Flekkefjord til Westport i Irland for å lære av måten The Wild Atlantic Way er bygget opp og hvordan regionene samarbeider om dette unike konseptet.

 

 

Deltakere i styringsgruppen består av representanter fra Innovasjon Norge, Vest-Agder fylkeskommune, Visit Sørlandet, Nordsjøveien, Flekkefjord kommune, lokale bedrifter og Smaabyen Flekkefjord. Daglig leder for Smaabyen Flekkefjord, Frode Johannessen, forteller at det var en svært vellykket og lærerik studietur. «The Wild Atlantic Way har kommet lenger enn oss på flere områder. De er dyktige på markedsføring, stolte av sine produkter og har en uniformert måte å markedsføre vestkysten av Irland på», sier han. Smaaby-sjefen er dessuten imponert over hvor gode de er på samarbeid, bedriftene imellom, og hvor langt de har kommet mht. å pakke produktene sine.

Styringsgruppen som helhet var svært interessert i å lære hvordan The Wild Atlantic Way var organisert og hvordan samarbeidet mellom medlemsbedriftene fungerte. Samtidig, understreker Frode Johannessen, er grunnlaget som er ved The Wild Atlantic Way – naturen, arkitekturen, produktene, turområdene, etc. svært likt det vi har her i Flekkefjord og Lister-regionen. «Vi lærte mye om praktisk gjennomføring av pakketurer o.l. samt pakketering. De har samme typen natur som oss og vi så flere koblinger mellom det vi har og det de har i Irland», forteller Johannessen. Han konkluderer med at nettopp likhetene mellom vårt område og den irske vestkysten gjør at vi kan dra lærdom av hvordan de har utviklet reiselivsnæringen. 

The Wild Atlantic Way dreier seg om fokus på det ekte, naturopplevelser, vær og vind, lokal mat, bærekraft og gode opplevelser. Alt dette bindes sammen av den gode historien. Styringsgruppen tok med seg mye nyttig kunnskap hjem som vil brukes i det videre arbeidet fremover. Det var en inspirert gjeng som kom hjem til Norge – med irsk vind i håret.

Mer info om program og faglig innhold

Comment