Brufjell og Brufjellshålene har opplevd en eksplosiv besøkstilstrømning de seneste årene. De spektakulære jettegrytene helt nedi sjøkanten fascinerer, og spredning av bilder i sosiale medier gjør at tilstrømningen bare vil fortsette. Parkeringsplassen er på plass og utbedringer av stien er under opparbeidelse. I samarbeid med Verneområdeforvalteren, Flekkefjord kommune og lokale krefter skal vi før sommeren få på plass toalett, bedre skilting og bedre sikring ned til selve Brufjellhålene. Området har et stort potensiale for utvikling. Smaabyen Flekkefjord SA ønsker å være en av drivkreftene for denne utviklingen!

I høst har stien fra veien og opp til Brufjellvarden blitt utbedret. Ny trapp som start på turen, grusing, fjerning av rotvelt, "eikebord  i myra" og generell utbedring av stien. Tusen takk til Ernst Ovar Oseassen for flott utført jobb! Neste år planlegger vi å gjøre det samme fra Brufjellvarden til Sandvika og tilbake til starten av stien igjen.

 

Høsten 2017 hadde vi befaring med Flekkefjord Brannvesen og fagfolk for å finne den beste løsningen for å sikre selve nedstigningen til Brufjellhålene enda bedre enn i dag. Arbeidet blir påbegynt våren 2018.

Comment