BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

”Dette er virkelig en flott utvikling for Flekkefjord og viser også det vi har kunne lese i nasjonal presse de siste par årene; et verdensmarked hvor turisme stadig er økende”

”Vi ser et stort potensiale for at våre bedrifter i Flekkefjord kan ta større markedsandeler innen denne bransjen, og vi iverksetter derfor nå målrettede tiltak for å bidra til denne utviklingen” fortsetter Johannessen.

Smaabyen Flekkefjord har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Flekkefjord. Vi starter nå et forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Drivkraften, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliterer. Et forstudie for en overordnet reiselivsstrategi for Flekkefjord vil omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet med de 4 turistfyrtårnene. Disse ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet.

“– Opplevelse og turisme blir en ny hjørnestein i Flekkefjords næringsliv.”
 
Fra venstre: Ingrid Solberg Sætre (Drivkraften), Frode Johannessen (Smaabyen Flekkefjord), Heidi Sørvig (USUS), Siv Hemsett (Vest-Agder fylkeskommune), Anne Britt Bjørdal (Innovasjon Norge) og Christoffer Paus Sangolt (Smaabyen Flekkefjord)

Fra venstre: Ingrid Solberg Sætre (Drivkraften), Frode Johannessen (Smaabyen Flekkefjord), Heidi Sørvig (USUS), Siv Hemsett (Vest-Agder fylkeskommune), Anne Britt Bjørdal (Innovasjon Norge) og Christoffer Paus Sangolt (Smaabyen Flekkefjord)

BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

”Dette er virkelig en flott utvikling for Flekkefjord og viser også det vi har kunne lese i nasjonal presse de siste par årene; et verdensmarked hvor turisme stadig er økende” uttaler prosjektansvarlig for reisemålsutviklingen for Flekkefjord Frode Johannessen.

”Vi ser et stort potensiale for at våre bedrifter i Flekkefjord kan ta større markedsandeler innen denne bransjen, og vi iverksetter derfor nå målrettede tiltak for å bidra til denne utviklingen” fortsetter Johannessen.

Smaabyen Flekkefjord har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Flekkefjord. Vi starter nå et forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Drivkraften, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliterer.

Et forstudie for en overordnet reiselivsstrategi for Flekkefjord vil omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet med de 4 turistfyrtårnene. Disse ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet.

 

SAMHANDLING OG SAMARBEID

Under årets store begivenhet for reiselivet, Norwegian Digital Travel Conference, i Kristiansand samles initiativtakerne for prosjektet for et oppstartsmøte. På agendaen står planlegging av en felles workshop hvor styringsgruppen med representanter fra, Flekkefjord kommune, næringsaktører, USUS og observatører fra finansielle bidragsytere blir invitert. Alle lokale bedrifter og aktører innen opplevelse og reiseliv inviteres og man kan allerede nå vise sin interesse ved å ta kontakt med Frode Johannesen.

”Vi ser et behov for å kunne jobbe mer helhetlig og målstyrt i vårt arbeid med reisemålsutviklingen. Samtidig er det viktig at våre mål blir definert i fellesskap med de lokale bedriftene og aktørene innen opplevelse og turisme. Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva turisten etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner” avslutter Johannessen.

Forstudiet er finansiert av Innovasjon Norge, Smaabyen Flekkefjord, Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune.

”Innovasjon Norge setter reisemålsutvikling høyt på dagsorden, og vi har også utviklet en håndbok for reisemålsutvikling som verktøy for slike prosesser. Vi ønsker at flere reisemål går planmessig til verks for å finne ut av hva som er attraksjoner med utviklingsmuligheter, for dermed å kunne jobbe strategisk for å utløse mer verdiskaping i reiselivsrelaterte næringer. Nå ønsker Flekkefjord å bruke dette verktøyet for å jobbe mer planmessig og målrettet med reiselivsutvikling, og det ønsker Innovasjon Norge å støtte. I Flekkefjord er det gjort et godt stykke arbeid i og med at det allerede er utpekt fire hovedattraksjoner; Hollenderbyen, Hidra, Flekkefjordsbanen og Brufjell. Så grunnlaget er godt og mulighetene store og mange.”

Anne Britt Bjørdal, avdelingsleder for landbruk, mat og reiseliv Innovasjon Norge


"Det er spennende at Flekkefjord nå setter av tid og ressurser til utvikling i et besøksperspektiv", sier Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. "Potensiale for Flekkefjord antas å være stort og uutnyttet, og en systematisk reisemålsutvikling vil sannsynligvis føre til en mer lønnsom besøksnæring og dermed og bidra til å innfri målet i den regionale besøksstrategien, Besøk Agder 2030".

Siv Hemsett, rådgiver Vest-Agder fylkeskommune


”Turisme blir viktigere og viktigere i vårt arbeid med næringsutvikling i Flekkefjord. Vi må legge til rette for næringsaktørene og stimulere til utvikling av bærekraftige reisemål i hele kommunen.”

Jan Sigbjørnsen, Ordfører Flekkefjord kommune


Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse for prosjektet allerde nå kontakt:

Frode Johannessen: frode@smaabyen.no / Mob: 905 50 275

logoer.png

Comment