I et verdensmarked hvor besøksnæringen stadig er økende ser vi et stort potensiale for å ta markedsandeler for våre bedrifter og reiselivsaktører i Flekkefjord. Og ikke minst – et spennende sted å besøke, bør også være et godt sted å bo for innbyggerne. Smaabyen Flekkefjord ser behov for å jobbe mer målstyrt i arbeidet med reisemålsutvikling. Derfor har vi iverksatt en prosess der vi kartlegger situasjonen for reiselivet i Flekkefjord og hvor vi nå begynner å gjøre oss klar til neste fase hvor vi skal arbeide mplstyrt med utviklingen av reiselivet i kommunen. Målene defineres i fellesskap med Flekkefjord kommune, grunneiere og aktører innen opplevelse- og besøksnæring, i tillegg til andre interessenter.

BEDRE, STERKERE OG FLERE
Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva de besøkende etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner.

Flekkefjords utvalgte turistfyrtårn; Hollenderbyen, Flekkefjordbanen, Hidra og Jettegrytene ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet og Smaabyen Flekkefjord.  Reisemålsutvikling i Flekkefjord vil inkludere og omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet.

FRA FASE 1 TIL FASE TO
Gjennom det siste halve året har Smaabyen Flekkefjord samarbeid med næringslivet, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og USUS. Prosessen har vært gjennomført gjennom undersøkelser, analyser og workshops. Vårt felles arbeid er sammenfattet i en situasjonsanalyse gjennomført av Drivkraften AS for Flekkefjord som dere finner link til under. Styringsgruppen vedtok før jul en viderføring av prosjektet, som betyr av vi påbegynner det strategiske utviklingsarbeidet (fase 2) i januar 2018. 

Comment