Fremtidens reiseliv

Comment

Fremtidens reiseliv

Veien videre for Flekkefjord

Onsdag 6. juni var det samling i Spira med temaet «Fremtidens reiseliv – Muligheter for Flekkefjord». Daglig leder for Smaabyen Flekkefjord, Frode Johannessen, ga deltakerne en oversikt over prosjektet «Reisemålsutvikling Flekkefjord» og status per juni 2018. Rådmann for Flekkefjord kommune, Bernhard Nilsen, delte sin synspunkter om kommunens rolle og fokus mht. reisemålsutvikling. Begge fokuserte på betydningen av et tett samarbeid mellom Smaabyen, alle reiselivsaktørene og kommunen.

Comment

The Wild Atlantic Way

Comment

The Wild Atlantic Way

Hva kan vi lære av irene?

Forestill deg et forblåst vestkyst landskap, små hvite hus som klamrer seg til jorda, måkeskrik, bratte klipper, grønne, bølgende enger, salt i håret og ramsalte, barske bølger. Du er i Irland. Her har seks regioner slått seg sammen om et felles konsept – The Wild Atlantic Way. Men det kunne like gjerne vært kystområdene her på Sørvest- og Vestlandet. Vi har mye til felles.

Comment

Hvorfor satse på reisemålsutvikling?

Comment

Hvorfor satse på reisemålsutvikling?

Reiseliv er en av de hurtigst voksende næringene i verden, og Norge, som er trygt, reint og har fantastisk natur, øker stadig i popularitet. Norge, og Flekkefjord, har i tillegg et stort uutnyttet potensial. Typisk for arbeidsplasser innen denne bransjen er at de ikke kan outsources og nettopp derfor bør Flekkefjord satse på reiseliv.

Comment

Forbereder besøksøkning til Brufjell og Brufjellhålene

Comment

Forbereder besøksøkning til Brufjell og Brufjellhålene

I høst har stien fra veien og opp til Brufjellvarden blitt utbedret. Ny trapp som start på turen, grusing, fjerning av rotvelt, "eikebord  i myra" og generell utbedring av stien. Tusen takk til Ernst Ovar Oseassen for flott utført jobb! Neste år planlegger vi å gjøre det samme fra Brufjellvarden til Sandvika og tilbake til starten av stien igjen.

Comment