8155066373_9fbdcc8fa8_o.jpg
Shopping-SH.jpg
Byen_SH.jpg
8155066373_9fbdcc8fa8_o.jpg

Næring


Næringshage, lokaler og tomter

SCROLL DOWN

Næring


Næringshage, lokaler og tomter

 

Ønsker du å starte noe nytt, utvide eller flytte virksomheten?

Trenger du hjelp til å finne lokaler, arealer, aktuelle partnere eller en god sparringspartner til utvikling av en forretningsidé, eller kobling til mentor? Vi har også god oversikt på hvem andre som kan hjelpe deg med økonomi og/eller spisskompetanse i en oppstartsfase. Vi kjenner bedriftene i byen, og har et nettverk som kan være verdifullt for deg.

sentrale Kontaktpersoner:

Lister Nyskaping:
Regionalt utviklingsselskap for næringslivet.
Mailto: daglig leder Christiane Skage

Smaabyen Flekkefjord:
Destinsjons- og byutviklingsselskap
Mailto: daglig leder Frode Johannessen

Flekkefjord kommune:
Mailto: Næringssjef Hans-Egill Berven

Viktige linker:
Flekkefjord kommune Lister Nyskaping / Arealguiden / Innovasjon Norge, avd. Agder


"Aldri før har Flekkefjord hatt så mange tilflyttere som i 2014!"


Midt mellom Stavanger og Kristiansand

Med beliggenhet midt i en region med 30.000 innbyggere innenfor 30 minutters kjøring og 250.000 innen 90 minutters kjøring, har du tilgang til et stort marked. I en region med den høyeste årlige gjennomsnittstemperaturen, lang kystlinje, mange sandstrender, samt et godt utbygd kultur- og arrangementsliv, kan du tilby dine ansatte gode utsikter.

   Moderne næringsarealer inntil E39.
   Konkurransedyktige priser på lokaler og eiendom sammenlignet med pressområder
   Egen havn med ukentlige anløp av container- og ro-ro skip
   Rask og effektiv kommunal behandlingstid.
   «5 minutters byen» - Konsentrert sentrum med korte avstander til de fleste funksjoner.

"Smaabyen arbeider aktivt for kompetanseheving og et levende sentrumsmiljø. Og vi lykkes" 


PROSKOLE BLIR SMAABYSKOLE

Også kjent som Proskolen er et samarbeid mellom Smaabyen, FHF og SR bank. Vi har gjennomført to vellykkede samlinger der hovedintensjonen er å heve kompetansen innen utvalgte områder. Nå utvides dette samarbeidet med Flekkefjord Sparebank og Sparebanken Sør.  Navnet endres også til Smaabyskolen!


CONNECT SØRLANDET

Smaabyen har i denne prosjektperioden samarbeidet med CONNECT Sørlandet om virkemidler for gründere. Vi har gjennomført tre mentorprogram med PE REEFS, FINT HJEM og INSVIVIA, og tre springbrett med henholdsvis PE REEFS, RESCUE DOLL, INSVIVIA

SPRINGBRETT

Springbrett er en møtearena der gründerne får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel. Slik får de utvikle sin forretningstrategi, forbedre forretningsplanen og forberede selskapet til møtet med investorer og strategiske samarbeidspartnere.

Panelet er tilpasset bedriftens behov og består av ressurspersoner som jurister, patenteksperter, investorer og personer med kunnskap om relevant marked. For å få anledning til å være ressursperson må man være medlem i CONNECT.

MENTORPROGRAM

Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

Har du ambisjoner om langsiktig vekst ut over det lokale markedet? Er bedriften din samtidig i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Da er du i målgruppen.

Du får tilbud om

Én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på seks til 12 måneder.

Vi dekker opp til 50.000 kr (inkl. mva.) av kostnadene dine. Det tilsvarer rundt 40 timer med mentorveiledning.

Deltagelse på opp til to nettverkssamlinger. Målet med nettverkssamlingen er at du som gründer deler erfaringene dine, og samtidig høster lærdom fra andre i samme situasjon.


 
Shopping-SH.jpg

Handelsforeningen


sekretariat, samarbeid & utvikling

Handelsforeningen


sekretariat, samarbeid & utvikling

 
Logo farge.jpg
 
 

Flekkefjord handelsforening

Sekretær, Erik Grindheim: erik-gri@online.no
Styreleder, Bjørn Holm-Hansen: spar.flekkefjord@spar.no

VISJON:

Flekkefjord Handelsforening skal jobbe for økt aktivitet i sentrum for både forretningsdrivende og våre kunder. Flekkefjord Handelsforening skal jobbe for et variert og solid sentrum, med gode nisjebutikker, kjedebutikker, spisesteder og arrangementer.


Målsetting for FHF:

 Høringsorgan for kommunen og en pådriver inn mot kommunen hva gjelder større prosjekter

FHF skal jobbe for gode samarbeidsavtaler med avis, sponsorer og andre

Flere gode arrangementer i bykjernen, både vår, sommer, høst og vinter.

Gode medlemsmøter med interessante foredragsholdere.

Salg av Flekkefjordskortet og flere brukssteder


Ønsker du å sjekke saldo på ditt Flekkefjordskort? Det kan du gjøre her:

 
Byen_SH.jpg

Gårdeierforeningen


Sekretariat, samarbeid og utvikling

Gårdeierforeningen


Sekretariat, samarbeid og utvikling

 

FLEKKEFJORD GÅRDEIERFORENING

Sekretær: frode@smaabyen.no

Fra venstre:Frode Johannessen (sekretær), Tore Sand, Finn Tore Thorsen, Kirsten M. Øysæd, Erik Peersen, Arnhild Wikøren, Siv Kristin Egenes  og Haakon Smedvig Hanssen.

 

VISJON:

Smaabyen Flekkefjord Gårdeierforening skal sammen med sine medlemmer, andre aktører og offentlige etater arbeide for økt aktivitet og et bedre miljø i bykjernen.


 MÅLSETTING FOR SFG:

 Foreningen skal være et talerør for sine medlemmer og hente inn nødvendig kompetanse etter behov.

 SFG vil være en selvstendig aktør i kommunale planprosesser som vedrører bykjernen, og en aktiv pådriver for å utvikle denne i samsvar med vår visjon.

Foreningen skal arbeide for mangfold, bredde og fortetting i det tradisjonelle sentrum, samt arbeide for attraktive bomiljøer i bykjernen og sikre gode trafikale forhold.

En av styrets viktigste oppgaver er å jobbe med innspill fra våre medlemmer. Det kan være utfordringer knyttet til utbygginger, reguleringer, parkering, eller forslag til hvordan sentrum kan gjøres attraktivt for nyetableringer og brukere av byen. Styret behandler alle forespørsler fra våre medlemmer, og gir tilbakemelding på dette.


NOEN AV SFGS PROSJEKTER:

 

REIN SMAABY

Samarbeidsprosjekt mellom Momentor, Grand Hotell, Maritim Fjordhotell, Flekkefjord Kommune, Smaabyen Flekkefjord og SFG. I felleskap sørger vi for å holde Flekkefjords gater rene for søppel, året rundt!

 

TRYGGERE SMAABY

Samarbeidsprosjekt mellom Flekkefjord Vaktselskap, natteravnene og SFG. I sommermånedene tar de runder i bykjernen for å forebygge bråk og hærverk. De kommer ofte inn i situasjoner før det utvikler seg, og fungerer derved forebyggende i møte med ungdom og andre.

 

MARKEDSFØRE LEDIGE BUTIKKLOKALER

Arbeidet utføres i samarbeid med Smaabyen Flekkefjord, primært på nettet.

 

plan for bykjernen

Styret i SFG har jobbet mye med å gi gode innspill til kommunen i forbindelse med plan for bykjernen som var ute til høring våren 2016. I denne prosessen har vi fått mange gode innspill fra våre medlemmer, og vi håper planen, som skal opp til ny politisk behandling i oktober, har tatt disse inspillene på alvor.

 

Brannsikringsplan

Flekkefjord har mye verneverdig bebyggelse som til nå ikke har vært sikret mot brann. SFG tok initiativ til å iverksette tiltak mot spredning av brann for to år siden. Siden da har Flekkefjord fått sin egen brannsikringsplan, og det har blitt bevilget ca 1.1 millioner kroner til varmesøkende kameraer som oppdager branntilløp tidlig, og forebygger spredning.