Statusrapporten for Reisemålsutvikling i Flekkefjord er klar!
- OG VI ER KLARE FOR FASE TO

Gjennom det siste halve året har Smaabyen Flekkefjord samarbeidet med reiselivsaktører, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge. Prosessen har vært gjennomført gjennom undersøkelser, analyser og workshops. Vårt felles arbeid er sammenfattet i en situasjonsanalyse gjennomført av Drivkraften AS for Flekkefjord som dere finner link til under. Styringsgruppen vedtok før jul en viderføring av prosjektet, som betyr av vi begynner arbeidet med masterplan. Først skal vi gjennomføre mange spørreundersøkelser rundt omkring i Flekkefjord for å få vite enda mer om hvem som besøker vår vakre kommune.


SMAABYEN I 100
-ATTER EN SUKSESS!


Vi besøkte flere av butikkene og spisestedene som var med på Smaabyen i 100. Flere butikker og spisesteder har ytret ønske om å ha Smaabyen i 100 i september også. Det vil si at vi utvider med ett arrangement til per år.

"Vi var nesten utsolgt allerede på dag to"

"Kundene våre kjøper gjerne sesongens varer også, når de er på utkikk etter gode Smaaby-kupp"


"Enkelt og tydelig konspet som vi synes det er veldig hyggelig
å være end del av"

"Fullt fra vi åpner til vi stenger"

HOLLENDERBYEN FÅR NYE GATEKUNSTVERK ALLEREDE TIL VÅREN

Vi får besøk av en fantastisk spennende internasjonal kunstner som har mange års erfaring med offentlig kunst og gatekunst. Han har bla.a. arbeidet i Danmark, Ghana og Vietnam. Vi gleder oss til å kunne røpe mer og til å introdusere ham til Flekkefjord. I tillegg vil Nuart, som vi har jobbet sammen med de to foregående årene, hjelpe oss med valg av årets nasjonale kunster som skal jobbe under Smaaby 2017. Følg med!

HÅGÅSEN PÅ HIDRA SKAL UTVIKLES SOM ATTRAKSJON

Kultursti med krigshistorie:
Kultursti på Hågåsen er under planlegging og planen er åpning i 2017. Faste ruter med guidede turer blir også en del av dette produktet. Prosjektet gjennomføres i godt samarbeide med Hidra Vel, Kirkhamn Kulturhistoriske forening, Hidra Kystlag og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Horisont Hågåsen:
Kultur, natur og historie står sentralt når Smaabyen Flekkefjord sammen med nyetabelerte Hågåsens venner arrangerer sommerens store familiebegivenhet på Hidra. Det blir en festdag med lokal mat, musikk og mange flere fine sommeropplevelser på øyas vakreste utsiktspunkt, Hågåsen.

Hold av datoen 19.juli 2017!

For mer informasjon om hva som skjer på Hågåsen til sommeren: www.hagasen.no


Bakgrunn for prosjektet:

I et verdensmarked hvor besøksnæringen stadig er økende ser vi et stort potensiale for å ta markedsandeler for våre bedrifter og
reiselivsaktører i Flekkefjord. Og ikke minst – et spennende sted å besøke, bør også være et godt sted å bo for innbyggerne.

Smaabyen Flekkefjord ser behov for å jobbe mer målstyrt i arbeidet med reisemålsutvikling. Vi ønsker samtidig at målene skal defineres i fellesskap med Flekkefjord kommune, grunneiere og aktører innen opplevelse- og besøksnæring, i tillegg til andre interessenter. Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva de besøkende etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner. Flekkefjords utvalgte turistfyrtårn; Hollenderbyen, Flekkefjordbanen, Hidra og Jettegrytene ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet. Reisemålsutvikling i Flekkefjord vil inkludere og omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet.