Hvorfor satse på reisemålsutvikling?

Comment

Hvorfor satse på reisemålsutvikling?

Reiseliv er en av de hurtigst voksende næringene i verden, og Norge, som er trygt, reint og har fantastisk natur, øker stadig i popularitet. Norge, og Flekkefjord, har i tillegg et stort uutnyttet potensial. Typisk for arbeidsplasser innen denne bransjen er at de ikke kan outsources og nettopp derfor bør Flekkefjord satse på reiseliv.

Comment

Forbereder besøksøkning til Brufjell og Brufjellhålene

Comment

Forbereder besøksøkning til Brufjell og Brufjellhålene

I høst har stien fra veien og opp til Brufjellvarden blitt utbedret. Ny trapp som start på turen, grusing, fjerning av rotvelt, "eikebord  i myra" og generell utbedring av stien. Tusen takk til Ernst Ovar Oseassen for flott utført jobb! Neste år planlegger vi å gjøre det samme fra Brufjellvarden til Sandvika og tilbake til starten av stien igjen.

Comment

BEDRE, STERKERE OG FLERE

Comment

BEDRE, STERKERE OG FLERE

Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva de besøkende etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner.

Comment

BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

Comment

BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

Smaabyen Flekkefjord SA har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Flekkefjord. Vi starter nå et forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Drivkraften, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliterer. Et forstudie for en overordnet reiselivsstrategi for Flekkefjord vil omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet med de 4 turistfyrtårnene. Disse ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet.

Comment