I et verdensmarked hvor besøksnæringen stadig er økende ser vi
et stort potensiale for å ta markedsandeler for våre bedrifter og
reiselivsaktører i Flekkefjord. Og ikke minst – et spennende sted
å besøke, bør også være et godt sted å bo for innbyggerne.
Smaabyen Flekkefjord ser behov for å jobbe mer målstyrt i
arbeidet med reisemålsutvikling. Vi ønsker samtidig at målene
skal defineres i fellesskap med Flekkefjord kommune, grunneiere
og aktører innen opplevelse- og besøksnæring, i tillegg til andre
interessenter.
Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som
er i samsvar med hva de besøkende etterspør. Vi ønsker å oppnå
sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i
regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og
synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til
å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant
norske destinasjoner.
Flekkefjords utvalgte turistfyrtårn; Hollenderbyen,
Flekkefjordbanen, Hidra og Jettegrytene ble definert av
næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv
(nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet. Reisemålsutvikling
i Flekkefjord vil inkludere og omfatte en revidering og videre
utvikling basert på det foregående arbeidet.