Stupetåtårnet_A.S.Torgersen.jpg
Smaabyen Olsbys utsikt_02_blå.jpg
14502551129_82601ea8be_o.jpg
Olsbys.png
Stupetåtårnet_A.S.Torgersen.jpg

Intro


Stedsutvikling i Flekkefjord

SCROLL DOWN

Intro


Stedsutvikling i Flekkefjord


"ALLER VIKTIGST ER Å FÅ FOLK TIL Å TRIVES"


Utvikling av Flekkefjord

Smaabyen Flekkefjord er lokomotivet for stedsutvikling, reiselivsutvikling og bolyst i kommunen. Samarbeid og kreativitet er viktigste kriterier for å lykkes med våre prosjekter. Vårt hovedmål er å bidra til at Flekkefjord stadig blir en bedre by å bo i og å besøke. Dette skal vi oppnå ved å stadig iverksette og utvikle nye prosjekter samt skape synergier og samarbeid som bidrar til utviklinge innen følgende områder;

Turisme

Smaabyen Flekkefjord har ansvar for den daglige drift av turistkontoret. Innholdsproduksjon til diverse turistbrosjyrer og hjemmesider til destinasjonsselskap, produksjon av turistskilt og kart og booking er en del av turistkontoret sine oppgaver.

Kontakt: aleksander@smaabyen.no

I tillegg har vi fått mandat fra Flekkefjord kommune om det overordnet ansvar for reiselivsutviklingen i kommunen. I de neste tre-frem årene vil vi derfor fokusere på å videreutvikle våre fire turistfyrtårn Brufjell/Jettegrytene, Flekkefjordbanen, Hidra og Hollenderbyen med fokus på høy opplevelsesfaktor for turisten og næringgrunnlag for bedriftene knyttet til fyrtårnene. Høsten 2015 går vi inn i andre fase av dette prosjektet hvor alle bedrifter og aktører vil medvirke.

Kontakt: frode@smaabyen.no

Arrangementer & aktiviteter

Arrangementene i sentrum er et viktig bidrag til at byen vår "lever" året rundt. Smaabyen har gjennomsnittlig ansvar for gjennomføring av ett arrangement i måneden. Det er vi fornøyd med!

Har du idéer eller spørsmål kontakt: frode@smaabyen.no

Næring

Trenger du hjelp til å finne lokaler, arealer, aktuelle partnere eller en god sparringspartner til utvikling av en forretningsidé? Vi har også god oversikt på hvem andre som kan hjelpe deg med økonomi og/eller spisskompetanse i en oppstartsfase. Vi kjenner bedriftene i byen og har et nettverk som kan være verdifullt for deg. Vi kan være behjelpelige med å finne lokaler og arealer, forretningsutvikling, formulering av forretningsplan og kobling mot mentor.

Kontakt: frode@smaabyen.no

 

markedsføring & informasjonsarbeid

Tydelig identitet, bredt informasjonsarbeid og målgruppeorientert markedsføring. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av våre hjemmesider, turistbrosjyrer, facebooksider.

For spørsmål eller tips kontakt rebecca@smaabyen.no


Oppgaver 2016-2018:

Videreutvikle StreetART Hollenderbyen

Utvikle turistfyrtårnene i Flekkefjord

Bli knasende bra på Instagram og Facebook

Merking og markedsføring av lokal mat

Få digitalt turistkontor i kulturhuset

Markedsføringskampanje mot Stavanger

Hjelpe gründere til å lykkes

Gründerskole for flykninger


Smaabyen Olsbys utsikt_02_blå.jpg

Reisemålsutvikling i Flekkefjord


Opplevelse og turisme
– en ny hjørnestein i Flekkefjords næringsliv.

 

Reisemålsutvikling i Flekkefjord


Opplevelse og turisme
– en ny hjørnestein i Flekkefjords næringsliv.

 

 

BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

”Dette er virkelig en flott utvikling for Flekkefjord og viser også det vi har kunne lese i nasjonal presse de siste par årene; et verdensmarked hvor turisme stadig er økende” uttaler prosjektansvarlig for reisemålsutviklingen for Flekkefjord Frode Johannessen.

”Vi ser et stort potensiale for at våre bedrifter i Flekkefjord kan ta større markedsandeler innen denne bransjen, og vi iverksetter derfor nå målrettede tiltak for å bidra til denne utviklingen” fortsetter Johannessen.

Smaabyen Flekkefjord har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Flekkefjord. Vi starter nå et forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Drivkraften, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliterer. Et forstudie for en overordnet reiselivsstrategi for Flekkefjord vil omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet med de 4 turistfyrtårnene. Disse ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet.

Fra venstre: Ingrid Solberg Sætre (Drivkraften), Frode Johannessen (Smaabyen Flekkefjord), Heidi Sørvig (USUS), Siv Hemsett (Vest-Agder fylkeskommune), Anne Britt Bjørdal (Innovasjon Norge) og Christoffer Paus Sangolt (Smaabyen Flekkefjord)

Fra venstre: Ingrid Solberg Sætre (Drivkraften), Frode Johannessen (Smaabyen Flekkefjord), Heidi Sørvig (USUS), Siv Hemsett (Vest-Agder fylkeskommune), Anne Britt Bjørdal (Innovasjon Norge) og Christoffer Paus Sangolt (Smaabyen Flekkefjord)


BESØKSNÆRING I STADIG ØKNING

”Dette er virkelig en flott utvikling for Flekkefjord og viser også det vi har kunne lese i nasjonal presse de siste par årene; et verdensmarked hvor turisme stadig er økende” uttaler prosjektansvarlig for reisemålsutviklingen for Flekkefjord Frode Johannessen.

”Vi ser et stort potensiale for at våre bedrifter i Flekkefjord kan ta større markedsandeler innen denne bransjen, og vi iverksetter derfor nå målrettede tiltak for å bidra til denne utviklingen” fortsetter Johannessen.

Smaabyen Flekkefjord har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Flekkefjord. Vi starter nå et forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Drivkraften, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliterer.

Et forstudie for en overordnet reiselivsstrategi for Flekkefjord vil omfatte en revidering og videre utvikling basert på det foregående arbeidet med de 4 turistfyrtårnene. Disse ble definert av næringslivet i en workshop i 2013 på initiativ fra Lister reiseliv (nå nedlagt) i samarbeid med Visit Sørlandet.

 

SAMHANDLING OG SAMARBEID

Under årets store begivenhet for reiselivet, Norwegian Digital Travel Conference, i Kristiansand samles initiativtakerne for prosjektet for et oppstartsmøte. På agendaen står planlegging av en felles workshop hvor styringsgruppen med representanter fra, Flekkefjord kommune, næringsaktører, USUS og observatører fra finansielle bidragsytere blir invitert. Alle lokale bedrifter og aktører innen opplevelse og reiseliv inviteres og man kan allerede nå vise sin interesse ved å ta kontakt med Frode Johannesen.

”Vi ser et behov for å kunne jobbe mer helhetlig og målstyrt i vårt arbeid med reisemålsutviklingen. Samtidig er det viktig at våre mål blir definert i fellesskap med de lokale bedriftene og aktørene innen opplevelse og turisme. Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva turisten etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Flekkefjord til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner” avslutter Johannessen.

Forstudiet er finansiert av Innovasjon Norge, Smaabyen Flekkefjord, Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune.


”Innovasjon Norge setter reisemålsutvikling høyt på dagsorden, og vi har også utviklet en håndbok for reisemålsutvikling som verktøy for slike prosesser. Vi ønsker at flere reisemål går planmessig til verks for å finne ut av hva som er attraksjoner med utviklingsmuligheter, for dermed å kunne jobbe strategisk for å utløse mer verdiskaping i reiselivsrelaterte næringer. Nå ønsker Flekkefjord å bruke dette verktøyet for å jobbe mer planmessig og målrettet med reiselivsutvikling, og det ønsker Innovasjon Norge å støtte. I Flekkefjord er det gjort et godt stykke arbeid i og med at det allerede er utpekt fire hovedattraksjoner; Hollenderbyen, Hidra, Flekkefjordsbanen og Brufjell. Så grunnlaget er godt og mulighetene store og mange.”

Anne Britt Bjørdal, avdelingsleder for landbruk, mat og reiseliv Innovasjon Norge


"Det er spennende at Flekkefjord nå setter av tid og ressurser til utvikling i et besøksperspektiv", sier Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. "Potensiale for Flekkefjord antas å være stort og uutnyttet, og en systematisk reisemålsutvikling vil sannsynligvis føre til en mer lønnsom besøksnæring og dermed og bidra til å innfri målet i den regionale besøksstrategien, Besøk Agder 2030".

Siv Hemsett, rådgiver Vest-Agder fylkeskommune


”Turisme blir viktigere og viktigere i vårt arbeid med næringsutvikling i Flekkefjord. Vi må legge til rette for næringsaktørene og stimulere til utvikling av bærekraftige reisemål i hele kommunen.”

Jan Sigbjørnsen, Ordfører Flekkefjord kommune


Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse for prosjektet allerde nå kontakt:

Frode Johannessen

frode@smaabyen.no

Mob: 905 50 275


 
14502551129_82601ea8be_o.jpg

Aktiviteter & arrangementer


Aktiviteter & ARRANGEMENTER

Aktiviteter & arrangementer


Aktiviteter & ARRANGEMENTER


ARRANGEMENTER GJENNOM HELE ÅRET

Arrangementene i sentrum er et viktig bidrag til at byen vår "lever" året rundt. Smaabyen har gjennomsnittlig ansvar for gjennomføring av ett arrangement i måneden. Det er vi fornøyd med! Under finner du et utvalg av arrangementene og aktivitetene du kan oppleve i Flekkefjord.

Ønsker du å bidra ta gjerne kontakt med Maja Elise W. Kongevold


BLOMSTERTOG OG BESKOW-TABLÅ. 

MATMARKEDET EUROPE IN TOWN

WILSE UTSTILLING I SAMARBEID MED FLEKKEFJORD MUSEUM

FREDAGSKVELDENE PÅ FISKEBRYGGA I SAMARBEID MED BYTELTET AS - FEST FOR HELE BYEN

NY JULEBELYSNING I GÅGATEN OG JULETREET I PARKEN

NISSEN PÅ DRESIN

KINO I TOGTUNNELEN

TUR OG KONSERT PÅ NYGÅRD I SAMARBEID MED FOT. (FOTO: AVISEN AGDER)

PEPPERKAKESMAABY FOR BARNEHAGER, PRIVATE OG BEDRIFTER

SMAABYMARKED I SUNDEPARKEN

FJELLPARKVORSPIEL 2013 OG 2014. MINGLEFEST FOR ELEVER, STUDENTER OG BEDRIFTER.

STREETART HOLLENDERBYEN. VIL DU VITE MER? TIL ONLINE GALLERI

STUPETÅRNFEST PÅ GRØNNES. VITE MER?

ÅRLIG ARRANGEMENT. PIZZA & PRAT MED RUSSEN PÅ VGS.

ÅRLIG ARRANGEMENT. PIZZA & PRAT MED RUSSEN PÅ VGS.

FJORDTUR MED CHRISTIAN RADICH. VITE MER?

STREETPARTY I SMARBEID MED FLOTTE RANDI SAND 

JULEMARKED (2 HELGER) OG JUL I ANDERS BEERSGATE

TENNING AV JULEGRANEN.

MILJØDAGEN I SAMARBEID MED FLEKKEFJORD HANDELSFORENING

SMAABYFESTIVALEN I SAMARBEID MED FLEKKEFJORD KOMMUNE. VITE MER?

HUMMERFESTIVALEN. (FOTO: AVISEN AGDER)

DEN STORE SMAABYFESTEN PÅ HOLMEN TIL ORDFØREREN - EN MINGLEFEST FOR POLITIKERE OG NÆRINGSLIV


Olsbys.png

Markedsføring


Identitet, omdømme og kommunikasjon

Markedsføring


Identitet, omdømme og kommunikasjon

MARKEDSFØRING og informasjonsarbeid:

Smaabyen Flekkefjord sitt aller viktigste mål, er å gjøre byen vår til en sørlandsby vi vil bo i, besøke og vokse opp i. I takt med alle våre utviklingsprosjekter og samarbeid for å legge forholdene til rette for å nå våre mål, er det helt nødvendig at vi driver bredt informasjonsarbeid og målgruppeorientert markedsføring.

Nye hjemmesider

De nye hjemmesidene våre vil bli vår alle viktigste informasjonsplattform fremover. På disse sidene skal du finne info om alle våre fokusområder, prosjekter, aktiviteter og arrangementer. Du kan finne gode tips til hva du kan finne på i ditt nærområde samt praktisk informasjon for tilflyttere, næringliv, gründere, båtfolk og bobilfolk.

NY LOGO

Samtidig som vi lanserte nye hjemmesider, introduserte vi også ny logo. Denne markerer en ny tid for Smaabyen, fra å være et prosjekt til å bli en fast organisasjon med en sentral posisjon i byutviklingsarbeidet i Flekkefjord. Vi går mot nye tider i Smaabyen Flekkefjord, og vi ønsker at den visuelle identiteten vår skal gjenspeile våre visjoner og vårt engasjement.

FACEBOOK

Vi har nå godt over 2500 likes på vår facebookside og enda flere skal det bli. Mer enn antall likes, har vi likevel vært mer opptatt av å ha engasjerte følgere, og det har det siste årets nyhetsoppdateringer så absolutt vist.

INSTAGRAM

#ILOVEFLEKKEFJORD er etablert og tatt i bruk. I 2016 skal vi jobbe med å få etablert en aktiv Instagram profil.

Presse

 

 


"Vi har en ganske enkel strategi for omdømmebygging i Smaabyen; Finne alle stjernene i Flekkefjord og løfte dem så høyt opp på himmelen som de kan komme"


WWW

Under domenene flekkefjord.no og smabyenflekkefjord.no finner du våre nye hjemmesider, som du er inne på nå. Her finner du informasjon om det meste av det vi driver med i Smaabyen Flekkefjord. Vi jobber kontinuerlig med oppgraderinger og forbedringer og setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Ta kontakt med webredaktør på e-post rebecca.reimers@flekkefjord.kommune.no.


Annonsering i lokalavisen

Vi kjører helsides annonser og dobbeltoppslag i Agder i forbindelse med jul og sommer. I tillegg annonseres alle våre arrangementer, både i trykket utgave, nettutgave og på Facebook.


Bannere i Trolldalen

Langs hele Trolldalen har vi satt opp fargerike bannere. Vi ønsker å lyse opp hverdagen for oss som bor i byen og vise at vi er glad i og satser på byen vår. Sommer bannerne henger fra Mai-September og Jule bannerne henger fra november-januar

10172739_959597120735662_3517805975236602664_n.jpg

NORDSJØVEGEN

Nordsjøvegmagasinet er blandt de mest populære turistbrosjyrene på sør-vestlandet. Nordsjøvegen strekker seg fra Kristiansand til Haugesund og fokuserer hovedsakelig på følgende temaer; sykling, kystkultur, viking og strand. Hvert år evaluerer vi og produserer tekst og bilder slik at kommunsidene våre skal være oppdataert for turisten. Magasinet utkommer i 55 000x og distribueres i utland og hele Norge i tillegg til digital på nordsjovegen.no og issuu.com


TURISTGUIDEN FOR LINDESNES- OG LISTER REGIONEN

Utkommer årlig på norsk, tysk og engelsk i 40 000x og distribueres hovedsakelig mellom Kristiansand og Stavanger. Vi evalurerer og justerer tekst og bilder fortløpende. 


LISTER BOOKING

Denne portalen gjør det enklere for våre bedrifter som driver med utleie å være tilgjengelig. Ønsker du å legge inn ditt produkt på listerbooking.no kan du gå inn på denne linken >


VISIT NORWAY > VISIT SØRLANDET > VISIT FLEKKEFJORD

Smaabyen Flekkefjord har et samabeid med Visit Sørlandet for markedsføring av Flekkefjord mot det internasjonale markedet.


tellus

Nasjon og internasjonal database for reiselivsbedrifter som oppdateres og vedlikeholdes av Smaabyen Flekkefjords på vegne av våre medlemmer og reiselivsbedrifter. Databasen anvendes av en rekke destinasjonsselskaper som f.eks. Nordsjøvegen, Visit Norway, Visit Sørlandet, FjordNorge etc. 


MAGMA GEOPARK

Magma Geopark er et geografisk bestemt området med unik geologi, som innebefatter kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Flekkefjord. Geoparken kan besøkes hele året så lenge man kler seg etter værforholdene. 


Sommermagasinet+Flekkefjord.png

10 000 SOMMER- OG JULEMAGASIN UT TIL INNBYGGERE OG TURISTER

I samarbeid med Avisen Agder har vi laget egne sommer- og julemagasiner som er blitt distribuert med avisen samt lagt tilgjengelige i bukker produsert av Flekkefjord produkter. Magasinene produseres av Avisen Agder og Smaabyen Flekkefjord bidrar med innhold. I alt deles det ut 10 000 magasiner fordelt på innbyggere, besøkende og turister.