MARKEDSFØRING og informasjonsarbeid:

Smaabyen Flekkefjord sitt aller viktigste mål, er å gjøre byen vår til en sørlandsby vi vil bo i, besøke og vokse opp i. I takt med alle våre utviklingsprosjekter og samarbeid for å legge forholdene til rette for å nå våre mål, er det helt nødvendig at vi driver bredt informasjonsarbeid og målgruppeorientert markedsføring.

Nye hjemmesider

De nye hjemmesidene våre vil bli vår alle viktigste informasjonsplattform fremover. På disse sidene skal du finne info om alle våre fokusområder, prosjekter, aktiviteter og arrangementer. Du kan finne gode tips til hva du kan finne på i ditt nærområde samt praktisk informasjon for tilflyttere, næringliv, gründere, båtfolk og bobilfolk.

NY LOGO

Samtidig som vi lanserte nye hjemmesider, introduserte vi også ny logo. Denne markerer en ny tid for Smaabyen, fra å være et prosjekt til å bli en fast organisasjon med en sentral posisjon i byutviklingsarbeidet i Flekkefjord. Vi går mot nye tider i Smaabyen Flekkefjord, og vi ønsker at den visuelle identiteten vår skal gjenspeile våre visjoner og vårt engasjement.

FACEBOOK

Vi har nå godt over 2500 likes på vår facebookside og enda flere skal det bli. Mer enn antall likes, har vi likevel vært mer opptatt av å ha engasjerte følgere, og det har det siste årets nyhetsoppdateringer så absolutt vist.

INSTAGRAM

#ILOVEFLEKKEFJORD er etablert og tatt i bruk. I 2016 skal vi jobbe med å få etablert en aktiv Instagram profil.

Presse

 

 


"Vi har en ganske enkel strategi for omdømmebygging i Smaabyen; Finne alle stjernene i Flekkefjord og løfte dem så høyt opp på himmelen som de kan komme"


WWW

Under domenene flekkefjord.no og smabyenflekkefjord.no finner du våre nye hjemmesider, som du er inne på nå. Her finner du informasjon om det meste av det vi driver med i Smaabyen Flekkefjord. Vi jobber kontinuerlig med oppgraderinger og forbedringer og setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Ta kontakt med webredaktør på e-post rebecca.reimers@flekkefjord.kommune.no.


Annonsering i lokalavisen

Vi kjører helsides annonser og dobbeltoppslag i Agder i forbindelse med jul og sommer. I tillegg annonseres alle våre arrangementer, både i trykket utgave, nettutgave og på Facebook.


Bannere i Trolldalen

Langs hele Trolldalen har vi satt opp fargerike bannere. Vi ønsker å lyse opp hverdagen for oss som bor i byen og vise at vi er glad i og satser på byen vår. Sommer bannerne henger fra Mai-September og Jule bannerne henger fra november-januar

10172739_959597120735662_3517805975236602664_n.jpg

NORDSJØVEGEN

Nordsjøvegmagasinet er blandt de mest populære turistbrosjyrene på sør-vestlandet. Nordsjøvegen strekker seg fra Kristiansand til Haugesund og fokuserer hovedsakelig på følgende temaer; sykling, kystkultur, viking og strand. Hvert år evaluerer vi og produserer tekst og bilder slik at kommunsidene våre skal være oppdataert for turisten. Magasinet utkommer i 55 000x og distribueres i utland og hele Norge i tillegg til digital på nordsjovegen.no og issuu.com


TURISTGUIDEN FOR LINDESNES- OG LISTER REGIONEN

Utkommer årlig på norsk, tysk og engelsk i 40 000x og distribueres hovedsakelig mellom Kristiansand og Stavanger. Vi evalurerer og justerer tekst og bilder fortløpende. 


LISTER BOOKING

Denne portalen gjør det enklere for våre bedrifter som driver med utleie å være tilgjengelig. Ønsker du å legge inn ditt produkt på listerbooking.no kan du gå inn på denne linken >


VISIT NORWAY > VISIT SØRLANDET > VISIT FLEKKEFJORD

Smaabyen Flekkefjord har et samabeid med Visit Sørlandet for markedsføring av Flekkefjord mot det internasjonale markedet.


tellus

Nasjon og internasjonal database for reiselivsbedrifter som oppdateres og vedlikeholdes av Smaabyen Flekkefjords på vegne av våre medlemmer og reiselivsbedrifter. Databasen anvendes av en rekke destinasjonsselskaper som f.eks. Nordsjøvegen, Visit Norway, Visit Sørlandet, FjordNorge etc. 


MAGMA GEOPARK

Magma Geopark er et geografisk bestemt området med unik geologi, som innebefatter kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Lund og Flekkefjord. Geoparken kan besøkes hele året så lenge man kler seg etter værforholdene. 


Sommermagasinet+Flekkefjord.png

10 000 SOMMER- OG JULEMAGASIN UT TIL INNBYGGERE OG TURISTER

I samarbeid med Avisen Agder har vi laget egne sommer- og julemagasiner som er blitt distribuert med avisen samt lagt tilgjengelige i bukker produsert av Flekkefjord produkter. Magasinene produseres av Avisen Agder og Smaabyen Flekkefjord bidrar med innhold. I alt deles det ut 10 000 magasiner fordelt på innbyggere, besøkende og turister.