MERKING AV KVALITETSPRODUKTER FRA FLEKKEFJORD

I løpet av 2018 vil vi introdusere et merke for utvalgte lokale produkter. Merket skal fungere som en utmerkelse og et kvalitetsstempel for produkter der lokale råvarer, materialer og immaterielle verdier står i fokus. Merket skal fungere som et virkemiddel for å styrke lokale bedrifter som produserer egne produkter. Merket kan tildeles alle produkttyper som oppfyller et sett med kriterier som setter krav til råvarer, materialer, produksjon og utforming. Kriterier for tildeling av merket vil bli lagt ut på disse sider samt våre facebooksider primo 2018

Merket kan anvendes av de tildelte bedriften i markedsføring og salg av produktene. Smaabyen vil også aktivt markedsføre produktene i vårt arbeid med bygge omdømmet til Flekkefjord.