SANS FOR SMAABYEN

Det overordnede målet med Sans for Smaabyen er å heve kvaliteten på lokale produkter. Det kan være en rett laget av lokale råvarer eller et produkt laget av lokale materialer. 
Alt laget av lokale hender.

Vi ønsker å oppmuntre til å ta i bruk lokale råvarer og materialer, stimulere til å utvikle bærekraftige prosjekter, samt skape grunnlag for å utvikling av bærekraftige prosjekter som styrker den lokale identiteten til Flekkefjord.

Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter som har nytte av å delta i prosjekter innen forretningsutvikling, prouktutvikling og eller identitets- og markedsføring.

Felles er at prosjektet omhandler lokal mat, lokale materialer og dermed bidrar til å den lokal historien.


i samarbeid med kongshamn bryggerestaurant SØKER vi LOKALE MATPRODUSENTER!

kontakt

Kongshamn Bryggerestaurant v/Hege Helén Hansen: post@kongshamn.no  

Smaabyen Flekkefjord v/Rebecca Reimers: rebecca.reimers@flekkefjord.kommune.no