"ALLER VIKTIGST ER Å FÅ FOLK TIL Å TRIVES"


Utvikling av Flekkefjord

Smaabyen Flekkefjord er lokomotivet for stedsutvikling, reiselivsutvikling og bolyst i kommunen. Samarbeid og kreativitet er viktigste kriterier for å lykkes med våre prosjekter. Vårt hovedmål er å bidra til at Flekkefjord stadig blir en bedre by å bo i og å besøke. Dette skal vi oppnå ved å stadig iverksette og utvikle nye prosjekter samt skape synergier og samarbeid som bidrar til utviklinge innen følgende områder;

Turisme

Smaabyen Flekkefjord har ansvar for den daglige drift av turistkontoret. Innholdsproduksjon til diverse turistbrosjyrer og hjemmesider til destinasjonsselskap, produksjon av turistskilt og kart og booking er en del av turistkontoret sine oppgaver.

Kontakt: aleksander@smaabyen.no

I tillegg har vi fått mandat fra Flekkefjord kommune om det overordnet ansvar for reiselivsutviklingen i kommunen. I de neste tre-frem årene vil vi derfor fokusere på å videreutvikle våre fire turistfyrtårn Brufjell/Jettegrytene, Flekkefjordbanen, Hidra og Hollenderbyen med fokus på høy opplevelsesfaktor for turisten og næringgrunnlag for bedriftene knyttet til fyrtårnene. Høsten 2015 går vi inn i andre fase av dette prosjektet hvor alle bedrifter og aktører vil medvirke.

Kontakt: frode@smaabyen.no

Arrangementer & aktiviteter

Arrangementene i sentrum er et viktig bidrag til at byen vår "lever" året rundt. Smaabyen har gjennomsnittlig ansvar for gjennomføring av ett arrangement i måneden. Det er vi fornøyd med!

Har du idéer eller spørsmål kontakt: frode@smaabyen.no

Næring

Trenger du hjelp til å finne lokaler, arealer, aktuelle partnere eller en god sparringspartner til utvikling av en forretningsidé? Vi har også god oversikt på hvem andre som kan hjelpe deg med økonomi og/eller spisskompetanse i en oppstartsfase. Vi kjenner bedriftene i byen og har et nettverk som kan være verdifullt for deg. Vi kan være behjelpelige med å finne lokaler og arealer, forretningsutvikling, formulering av forretningsplan og kobling mot mentor.

Kontakt: frode@smaabyen.no

 

markedsføring & informasjonsarbeid

Tydelig identitet, bredt informasjonsarbeid og målgruppeorientert markedsføring. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av våre hjemmesider, turistbrosjyrer, facebooksider.

For spørsmål eller tips kontakt rebecca@smaabyen.no


Oppgaver 2016-2018:

Videreutvikle StreetART Hollenderbyen

Utvikle turistfyrtårnene i Flekkefjord

Bli knasende bra på Instagram og Facebook

Merking og markedsføring av lokal mat

Få digitalt turistkontor i kulturhuset

Markedsføringskampanje mot Stavanger

Hjelpe gründere til å lykkes

Gründerskole for flykninger