FLEKKEFJORD GÅRDEIERFORENING

Sekretær: frode@smaabyen.no

Fra venstre:Frode Johannessen (sekretær), Tore Sand, Finn Tore Thorsen, Kirsten M. Øysæd, Erik Peersen, Arnhild Wikøren, Siv Kristin Egenes  og Haakon Smedvig Hanssen.

 

VISJON:

Smaabyen Flekkefjord Gårdeierforening skal sammen med sine medlemmer, andre aktører og offentlige etater arbeide for økt aktivitet og et bedre miljø i bykjernen.


 MÅLSETTING FOR SFG:

 Foreningen skal være et talerør for sine medlemmer og hente inn nødvendig kompetanse etter behov.

 SFG vil være en selvstendig aktør i kommunale planprosesser som vedrører bykjernen, og en aktiv pådriver for å utvikle denne i samsvar med vår visjon.

Foreningen skal arbeide for mangfold, bredde og fortetting i det tradisjonelle sentrum, samt arbeide for attraktive bomiljøer i bykjernen og sikre gode trafikale forhold.

En av styrets viktigste oppgaver er å jobbe med innspill fra våre medlemmer. Det kan være utfordringer knyttet til utbygginger, reguleringer, parkering, eller forslag til hvordan sentrum kan gjøres attraktivt for nyetableringer og brukere av byen. Styret behandler alle forespørsler fra våre medlemmer, og gir tilbakemelding på dette.


NOEN AV SFGS PROSJEKTER:

 

REIN SMAABY

Samarbeidsprosjekt mellom Momentor, Grand Hotell, Maritim Fjordhotell, Flekkefjord Kommune, Smaabyen Flekkefjord og SFG. I felleskap sørger vi for å holde Flekkefjords gater rene for søppel, året rundt!

 

TRYGGERE SMAABY

Samarbeidsprosjekt mellom Flekkefjord Vaktselskap, natteravnene og SFG. I sommermånedene tar de runder i bykjernen for å forebygge bråk og hærverk. De kommer ofte inn i situasjoner før det utvikler seg, og fungerer derved forebyggende i møte med ungdom og andre.

 

MARKEDSFØRE LEDIGE BUTIKKLOKALER

Arbeidet utføres i samarbeid med Smaabyen Flekkefjord, primært på nettet.

 

plan for bykjernen

Styret i SFG har jobbet mye med å gi gode innspill til kommunen i forbindelse med plan for bykjernen som var ute til høring våren 2016. I denne prosessen har vi fått mange gode innspill fra våre medlemmer, og vi håper planen, som skal opp til ny politisk behandling i oktober, har tatt disse inspillene på alvor.

 

Brannsikringsplan

Flekkefjord har mye verneverdig bebyggelse som til nå ikke har vært sikret mot brann. SFG tok initiativ til å iverksette tiltak mot spredning av brann for to år siden. Siden da har Flekkefjord fått sin egen brannsikringsplan, og det har blitt bevilget ca 1.1 millioner kroner til varmesøkende kameraer som oppdager branntilløp tidlig, og forebygger spredning.