Møbler i sentrum

Alt du handler hos oss og ikke får med i din egen bil bringer vi gratis hjem til deg i vårt distrikt!

 

ÅPNINGSTIDER:

Man-fre: 09:00 - 16:00
Torsdag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 10:00 - 14:00

--- FACEBOOK ---